Hero

Zapoznaj się z artykułami naszych specjalistów

Publikacje o tematyce prawnej nawiązujące do problemów, które dostrzegliśmy i spraw sądowych, które aktualnie prowadzimy.

Prawo karne
29 maja 2023

Zatrzymanie przez policję – co robić? Jakie mamy prawa?

Zatrzymanie, prawo do informacji, prawo do adwokata, czyli o tym co zrobić, albo czego nie robić, gdy zostaniemy zatrzymani przez Policję Częstym problemem osób zatrzymanych...
Czytaj
Prawo karne
29 maja 2023

Zabójstwo

Na czym polega przestępstwo zabójstwa? Przestępstwo zabójstwa uregulowano w art. 148 § 1 kodeksu karnego. Zgodne z nim odpowiedzialny za zabójstwo jest ten kto zabija...
Czytaj
Prawo karne
18 maja 2023

Odpowiedzialność świadka za składanie fałszywych zeznań

Czy świadek ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną? Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności. Może także...
Czytaj
Prawo karne
9 maja 2023

Przepadek pojazdu

Czy w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających można orzec przepadek pojazdu? „Spalenie blanta”, a przepadek pojazdu O ile w przypadku zastosowania konfiskaty pojazdu...
Czytaj
Prawo karne
9 maja 2023

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Czy mogę ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie? O warunkowe przedterminowe zwolnienie możesz się ubiegać po spełnieniu kilku przesłanek: odbyłeś co najmniej połowę kary (nie...
Czytaj
Prawo karne
5 kwietnia 2023

Prawo dostępu do akt postępowania przygotowawczego

Obrona w sprawie karnej bez znajomości akt sprawy i dowodów się w niej znajdujących jest, jak podróż z opaską na oczach przez pole minowe. Organy...
Czytaj
Prawo karne
5 kwietnia 2023

Prawa zatrzymanych – odmowa dostarczania dowodów na swoją winę

W tym artykule pokażemy wam jakie są prawa osób zatrzymanych i co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse procesowe. Na wstępie należy powiedzieć, że nie ma...
Czytaj
Prawo karne
30 grudnia 2022

Przepadek pojazdu – „konfiskata pojazdu”

Przepadek pojazdu - wszystko co musisz wiedzieć W połowie grudnia opublikowana została nowelizacja kodeksu karnego. Wprowadza nową postać reakcji karnej wobec kierowców prowadzących pojazd w...
Czytaj
Prawo karne
11 lipca 2022

Swobodna wypowiedź świadków. Kiedy jest możliwa?

Kiedy możliwa jest swobodna wypowiedź świadków? Czym jest swobodna wypowiedź świadków? Kodeks postępowania karnego w art. 171 § 1 wprowadza zasadę swobodnego wypowiedzenia się osoby...
Czytaj
Prawo karne
11 lipca 2022

Granice oskarżenia, co może być przedmiotem osądu?

Przedmiot osądu Zgodnie z zasadą skargowości, zawartą w art. 14 § 1 k.p.k., przedmiotem osądu może być tylko to zdarzenie faktyczne, które zostało ujęte w akcie oskarżenia....
Czytaj
Prawo karne
11 lipca 2022

Zasady postępowania dowodowego w procesie karnym

Jaki jest cel zasad postępowania dowodowego? Zasady postępowania dowodowego w procesie karnym mają według ugruntowanych poglądów doktryny, podwójne znaczenie.  Po pierwsze wyznaczają granice dopuszczalnej swobody...
Czytaj
Prawo karne
24 czerwca 2022

Hasło do telefonu, czy mam obowiązek podać je policjantowi?

Czy funkcjonariusz Policji może żądać abyśmy podali hasło do telefonu? Kilka lat temu media rozpisywały się o sprawie FBI vs. Apple dotyczącej kwestii udostępnienia amerykańskim...
Czytaj
Prawo karne
21 czerwca 2022

Czym jest dowód z pomówienia?

Dowód z pomówienia to potoczna nazwa dowodu z wyjaśnień współoskarżonego. Nie należy jednak mylić dowodu z pomówienia z pomówieniami jako jedną z form przestępczego zniesławiania. ...
Czytaj
Prawo karne
21 czerwca 2022

Brak obrońcy jako bezwzględna przyczyna odwoławcza

Kiedy należy obligatoryjnie powołać obrońcę? Kiedy brak obrońcy w takich przypadkach stanowić będzie bezwzględna przyczynę odwoławczą? Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu karnym, gdy: nie...
Czytaj
Prawo karne
21 czerwca 2022

Zeznania świadków, którzy stali się oskarżonymi

Kiedy można odczytać protokoły wyjaśnień oskarżonego? Protokołów wyjaśnień oskarżonego nie możemy odczytywać w każdym czasie. Jest to możliwe tylko, gdy oskarżony nie stawił się na...
Czytaj
Prawo karne
20 czerwca 2022

Czym jest proces poszlakowy?

Proces poszlakowy - definicja Proces poszlakowy to taki, w którym nie sposób znaleźć bezpośrednich dowodów świadczących o winie konkretnej osoby. Poszlaki są dowodami niepełnymi. Na...
Czytaj
Prawo karne
20 czerwca 2022

Sprawa o narkotyki – biegły a świadek koronny

Stan faktyczny Jana Kowalskiego oskarżono i skazano za popełnienie szeregu przestępstw związanych z obrotem narkotykami różnego rodzaju. Chodziło o narkotyki tj. amfetamina, LSD, kokaina, marihuana,...
Czytaj
Prawo karne
15 czerwca 2022

Nierozpoznanie wniosków dowodowych

Czy sąd może pozostawić wniosek dowodowy bez rozpoznania? Nierozpoznanie wszystkich wniosków dowodowych przez sąd w postępowaniu karnym stanowi poważną ingerencję w gwarantowane konstytucyjnie prawo do...
Czytaj
Prawo karne
15 czerwca 2022

Opinia biegłych w sprawach o przestępstwa seksualne

Jak ważna jest opinia biegłych w sprawach o przestępstwa seksualne? W sprawach o przestępstwa seksualne bardzo istotna jest opinia biegłych sądowym. Opinia o stanie zdrowia...
Czytaj
Prawo karne
15 czerwca 2022

Badanie trzeźwości kierowcy, błędy w pomiarach

Stan faktyczny W jaki sposób poprawnie przeprowadzić badanie trzeźwości kierowcy? Dnia 16 sierpnia 2021 r., około godziny 2:45, kierujący samochodem osobowym Jan Kowalski został zatrzymany...
Czytaj
Prawo karne
14 czerwca 2022

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania jest jedną z najbardziej humanitarnych instytucji prawa karnego, opierającą się na pewnej fikcji prawnej. Zgodnie z nią po spełnieniu określonych przesłanek osoba skazana...
Czytaj
Prawo karne
8 czerwca 2022

Mały świadek koronny

Mały świadek koronny panaceum w walce z przestępczością zorganizowaną czy uproszczenie procesu dowodzenia? Kiedy do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję małego świadka koronnego, nie było...
Czytaj
Prawo karne
16 kwietnia 2020

„Stop pedofilii” – o edukacji seksualnej

Kryminalizacja szerzenia wiedzy, pochwalania legalnych zachowań i nobilitacja przestępstwa propagowania pedofilii, czyli co jest nie tak w projekcie ,,stop pedofilii’’ Pandemia COVID-19 zmusiła Parlament do...
Czytaj
Prawo karne
6 lipca 2016

Proces karny w Polsce, kto jeszcze jest Józefem K.?

Kto jeszcze jest Józefem K.? Niech pierwsze słowa tego krótkiego tekstu wypowie mistrz i wielki znawca ludzkiej psychiki i obyczajów - Franz Kafka. Jego najgłośniejsza...
Czytaj
Prawo karne
6 lipca 2016

Naprawienie szkody w postępowaniu karnym

Na czym polega naprawienie szkody w postępowaniu karnym? Często kierowanymi pytaniami do naszej Kancelarii Adwokackiej są zapytania dotyczące tego, czy możliwe jest naprawienie szkody w postępowaniu...
Czytaj
Prawo karne
6 lipca 2016

Korzyść majątkowa, osobistą, jak rozumieć te pojęcia?

Czym jest i jak rozumieć: korzyść majątkowa, korzyść osobista, korzyść na rzecz kogoś innego, wartość korzyści majątkowej, obietnica, przyjęcie korzyści i przyjęcie obietnicy? Jako Kancelaria...
Czytaj
Prawo gospodarcze
15 września 2015

Oszustwo – przestępstwo z art. 286 Kodeksu Karnego

W cyklu pytania i odpowiedzi: Poniżej przedstawimy jedna z możliwych linii obrony w sprawie dotyczącej możliwości postawienia zarzutów związanych z niewykonaniem swoich zobowiązań w trakcie...
Czytaj

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.