Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo karne
9 maja 2023
Hero
Więcej

Czy mogę ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jakie przesłanki należy spełnić? Jakie mam prawa i obowiązku w trakcie okresy próby?

O warunkowe przedterminowe zwolnienie możesz się ubiegać po spełnieniu kilku przesłanek:

 • odbyłeś co najmniej połowę kary (nie dotyczy recydywistów, osób wobec go wydano prawomocne postanowienie stwierdzające, że bezprawnie utrudniały wykonanie kary pozbawienia wolności, oraz osób skazanych na karę 25 lat pozbawiania wolności i dożywotniego pozbawienia wolności)
 • Jeżeli twoja postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa, zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że po zwolnieniu będziesz stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełnisz ponownie przestępstwa.

W praktyce Sądy posiłkują się opinią o skazanym wydana przez Zakład Karny w którym przebywa.

Istotnym, wobec tego jest, aby przez czas przebywania w Zakładzie Karnym pokazywać swoją postawą, że nie powrócisz na drogę przestępczą.

A co w przypadku recydywistów i innych osób, wobec których obowiązują ostrzejsze przepisy?

Jeżeli zostałeś skazany w warunkach recydywy podstawowej tj. z art. 64 § 1 k.k. wówczas sąd może zwolnić Cię nie wcześniej niż po odbyciu 2/3 kary.

W sytuacji skazania w warunkach multirecydywy  tj. z art. 64 1 2 k.k. oraz wydania wobec Ciebie prawomocnego postanowienia stwierdzającego, że bezprawnie utrudniałeś wykonanie kary pozbawienia wolności nie wcześniej niż po odbyciu ¾ kary.

Jeżeli natomiast skazany zostałeś na karę 25 lat pozbawienia wolności – nie wcześniej niż po odbyciu 15 lat. W przypadku dożywocia nie wcześniej niż po 25 latach.

Czy Sąd może mnie pozbawić możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie?

Tak w szczególnych przypadkach Sąd może ograniczyć możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowi zwolnienie jest to tzw. „kotwica”.

Od 14 marca 2023 r. zostaje wprowadzona również nowelizacja kodeksu karnego zgodnie z którą

W przypadku wymierzenia kary dożywotniego pozbawienia wolności sprawcy za czyn popełniony przez niego po prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 20 lat, sąd może orzec zakaz warunkowego zwolnienia.

Jak również wymierzając karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd może orzec zakaz warunkowego zwolnienia sprawcy. Może to zrobic gdy charakter i okoliczności czynu oraz właściwości osobiste sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób.

Dostałem warunkowe zwolnienie i co teraz?

Pierwsze kwestia to pozostały do odbycia okres kary będzie stanowić okres próby. Nie może on być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.

Jeżeli natomiast skazanym jest osoba multirecydywista okres próby nie może być krótszy niż 3 lata.

Po skazaniu na okres 25 lat pozbawienia wolności lub na karę dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi lat 10.

W praktyce oznacza to, że jeżeli w okresie próby oraz w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu warunkowe zwolnienie nie zostanie wobec Ciebie odwołanie uznaje się karę za odbytą w całości.

Jakie mam obowiązki w trakcie okresu próby?

Przede wszystkim przy udzielaniu przedterminowego warunkowego zwolnienia sąd może oddać Cię pod dozór kuratora.

Jeżeli tego nie zrobi skazany ma obowiązek:

1) bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego, zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego sądu rejonowego, w którego okręgu będzie miał miejsce stałego pobytu,

2) zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu okresu próby,

3) niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu,

4) wykonywania nałożonych na niego obowiązków

Kiedy można odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Sąd może odwołać wobec Ciebie warunków przedterminowe zwolnienie jeżeli w okresie próby popełnisz przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz jeżeli zostałeś skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej wspólnie zamieszkujących i w okresie próby rażąco naruszasz porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osób wspólnie zamieszkujących. W tych przypadkach odwołanie jest obligatoryjne.

Natomiast w sytuacji, gdy w okresie próby rażąco naruszasz porządek prawny, w szczególności popełniasz inne przestępstwo lub została orzeczona kara inna niż określona w § 1 albo gdy uchylasz się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych, wówczas sąd ma prawo (ale nie obowiązek) odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Czy jeżeli sąd odwoła wobec mnie warunkowe zwolnienie, mogę się o nie ubiegać ponownie?

Tak możesz ubiegać się o warunkowego przedterminowe zwolnienie ponownie, jednak nie wcześniej niż po odbyciu 1 roku pozbawienia wolności – od poprzedniego zwolnienia, w sytuacji kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywociu po odbyci co najmniej 5 lat.

Jaka jest opłata od wniosku?

Opłata od wniosku o udzielenie warunkowego przedterminowi zwolnienia wynosi 45 zł. Wnosi się ją do Sądu penitencjarnego.

Czym różni się warunkowe przedterminowe zwolnienie od warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności?

Generalnie są to całkowicie odmienne instytucje. Warunkowe przedterminowe zwolnienie dotyczy jak wskazujemy w niniejszym artykule na zwolnieniu z pozostałej części kary. Natomiast warunkowe zawieszenie kary pozbawia wolności pozwala niejako na odbywanie kary na wolności. Polega na braku konieczności odbywania kary w zakładzie karnym niejako na „próbę”. Więcej o warunkowym zawieszeniu kary przeczytacie w naszym artykule.

Jeżeli potrzebujesz rady w sporządzeniu wniosku nie wahaj się z nami skontaktować. Doświadczony zespół adwokatów pozwoli Ci uzyskać kompleksową pomoc.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

  Adres e-mail*

  Telefon kontaktowy*

  Treść Twojego pytania*

  Ostatnie artykuły naszych specjalistów

  Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.