Opinia biegłych w sprawach o przestępstwa seksualne

Prawo karne
15 czerwca 2022
Hero
Więcej

Jak ważna jest opinia biegłych w sprawach o przestępstwa seksualne?

Jak ważna jest opinia biegłych w sprawach o przestępstwa seksualne?

W sprawach o przestępstwa seksualne bardzo istotna jest opinia biegłych sądowym. Opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (oskarżonego) stanowi szczególny rodzaj opinii o stanie psychicznym. Przy jej wydaniu musi brać czynny udział biegły lekarz, który jest uprawniony do orzekania w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych. Przepisy postępowania nie przewidują zatem możliwości wydania samodzielnej opinii seksuologa na okoliczność stanu zdrowia psychicznego oskarżonego. Możliwe jest jedynie wydanie kompleksowej opinii przez biegłych psychiatrów z udziałem biegłego seksuologa. 

Potwierdził to również Sąd Najwyższy w orzecznictwie. Zgodnie z wyrokiem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie IV KK 101/16, jeśli sąd lub prokurator widzi potrzebę uzyskania opinii co do ewentualnego występowania u oskarżonego (podejrzanego) zaburzeń preferencji seksualnych, zobowiązany jest dopuścić dowód z opinii co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. Opinia ta wydawana jest na okoliczność stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, a w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, udział biegłego lekarza seksuologa. Zatem opinia ta jest częścią ogólnej opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (podejrzanego). Niedopuszczalne jest wydanie osobnej opinii sporządzonej przez lekarzy psychiatrów i kolejnej opinii przez specjalistę z zakresy seksuologii. Kodeks postępowania karnego przewiduje tylko możliwość wydania jednej, kompleksowej opinii (wyr. SN z dnia 13 września 2016 r. IV KK 101/16). Wydanie kilku opinii spowoduje naruszenie art. 202 § 3 k.p.k. i może być podstawą zarzutu.

W opinii biegli mogą również wskazać na konieczność przeprowadzenia kolejnych dowodów, które przyczynią się do wydania kompleksowej opinii. Biegli mogą zasygnalizować na przykład, że należy przeprowadzić wywiad środowiskowy dotyczący osoby badanej. Taki wywiad może zostać wykorzystany przez biegłych w celu analizy okoliczności mogących mieć wpływ na psychikę oskarżonego (podejrzanego). Organy postępowania powinny wziąć pod uwagę wskazówki biegłych, gdyż inaczej opinia może być niepełna, a prawo podejrzanego (oskarżonego) do obrony zostanie naruszone.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

    Adres e-mail*

    Telefon kontaktowy*

    Treść Twojego pytania*

    Ostatnie artykuły naszych specjalistów

    Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.