Korzyść majątkowa, osobistą, jak rozumieć te pojęcia?

Prawo karne
6 lipca 2016
Hero
Więcej

Czym jest i jak rozumieć: korzyść majątkowa, korzyść osobista, korzyść na rzecz kogoś innego, wartość korzyści majątkowej, obietnica, przyjęcie korzyści i przyjęcie obietnicy?

Jako Kancelaria Adwokacka poniżej przedstawiamy krótkie omówienie kilku ważnych definicji ustawowych. Mamy nadzieję, że ich zrozumienie pozwoli lepiej uświadomić sens znaczeń, jakimi posługują się organy ścigania formułując zarzuty. Wiedza dotycząca swojej sytuacji procesowej jest podstawą gwarancją skutecznej obrony w procesie karnym. Istotny brak równowagi sił pomiędzy podejrzanym a organami ścigania na etapie postępowania przygotowawczego powoduje, że zaplanowanie skutecznej linii obrony wymaga dobrej znajomości prawa. W związku z tym prezentujemy wyjaśnienie kilku pojęć, które mogą się pojawić w sprawach dotyczących przestępstw tzw. urzędniczych.

KORZYŚĆ MAJĄTKOWA

Korzyść majątkowa to otrzymany zysk w zakresie dóbr materialnych. Definiuje się ją jako majątkową, gdy jej wartość można wyrazić w pieniądzu oraz gdy za pomocą tej korzyści może dojść do zaspokojenia potrzeby materialnej. Do tego zbioru możemy zaliczyć: zwiększenie aktywów, a powiększenie majątku o konkretne dobra materialne z drugiej strony zmniejszenie pasywów, czyli zobowiązań, umorzenie długu, czynności pozorne.

KORZYŚĆ OSOBISTA

Korzyść osobista to zysk, którego w prosty sposób nie można przeliczyć na wartość pieniądza. Na zasadzie odwrotności nie jest to korzyść majątkowa, a jednak jej otrzymanie zaspokaja określone potrzeby. Niejednokrotnie w praktyce bywa, że korzyść osobista bezpośrednio łączy się z korzyścią materialna. Tytułem przykładów z tej kategorii można podać: awans w pracy lub przyjęcie do pracy czy bezpłatny wyjazd na wczasy.

KORZYŚĆ NA RZECZ KOGOŚ INNEGO

Korzyść na rzecz kogoś innego według art. 115 § 4 Kodeksu karnego – nie znosi odpowiedzialności za popełnione przestępstwo korupcyjne. Sprawca bowiem może wskazać inną osobę, na przykład członka rodziny, zyskującą osobiście lub majątkowo. Niemniej jest to działanie zabronione, mimo że jej skutki bezpośrednio nie dotyczą̨ osoby pełniącej funkcję publiczną.

WARTOŚĆ KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ

Wartość korzyści majątkowej to jakakolwiek wartość korzyści majątkowej. W kodeksie karnym nie ma wskazanej minimalnej wartości prezentu albo łapówki.

OBIETNICA

Obietnica to złożenie zapewnienia w formie oświadczenia woli. Zobowiązanie, iż wykona się, że załatwi jakąś sprawę lub da jakąś korzyść tej lub innej osobie.

PRZYJĘCIE KORZYŚCI

Przyjęcie korzyści kolokwialnie rzecz biorąc, to wzięcie w posiadanie tego, co druga strona transakcji daje. Z katalogu sytuacji może być to fizyczny odbiór łapówki w postaci pieniędzy. Ustawodawca polski przyjmuje, że przyjęcie korzyści występuje również, gdy dana osoba otrzymała informację, że dana czynność została wyświadczona (informacja o wykonanym przelewie bankowym) . Ważną informacją jest to, że z odpowiedzialności karnej za przyjęcie korzyści nie zwalnia nawet zwrócenie jej w tym samym dniu.

PRZYJĘCIE OBIETNICY

Przyjęcie obietnicy – ten zwrot należy rozumieć, jako pozytywną akceptację propozycji korzyści majątkowej lub osobistej, która zostanie zrealizowana w przyszłości. Ustalenie faktu przyjęcia obietnicy bywa utrudnione ze względu na zazwyczaj niematerialną formę samego zapewnienia i nieokreślony sposób jego akceptacji.

Mamy nadzieję, że powyższe zestawienie pozwoli wam zrozumieć przynajmniej część skomplikowanych definicji, które widzicie w kodeksach. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

    Adres e-mail*

    Telefon kontaktowy*

    Treść Twojego pytania*

    Ostatnie artykuły naszych specjalistów

    Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.