Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

W sprawach rodzinnych niezmiernie ważny jest spokój i opanowanie. Nie działaj samodzielnie, bowiem często pod wpływem impulsu i emocji możesz podjąć decyzję, które zaważą na Twojej przyszłości. Skorzystaj z naszej pomocy i oddaj prowadzenie sprawy profesjonalistom!

prawo rodzinne i opiekuncze
Hero
Więcej

Potrzebujesz pomocy prawnika w sprawach rodzinnych? Nasz kancelaria to zespól wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą Ci w rozwiązaniu problemów z zakresu prawa rodzinnego. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę spraw, w których prowadzeniu się specjalizujemy.

ROZWÓD I SEPARACJA

Reprezentujemy klientów w postępowaniach rozwodowych, pomagając rozwiązać małżeństwo z satysfakcjonującym dla klienta skutkiem – zarówno w postępowaniach rozwodowych bez orzeczenia o winie, jak i z jej orzeczeniem, w określonych przypadkach domagając się również alimentów na rzecz jednego z małżonków. Co istotne wyrok rozwodowy nie odnosi się wyłącznie do kwestii rozwiązania małżeństwa, ale dotyczy również małoletnich dzieci, tj. władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, kontaktów z nimi czy alimentów. Priorytetem Kancelarii w sprawach rozwodowych jest „ostudzenie” emocji małżonków, tak by możliwym było osiągnięcie porozumienia rozstania z uwzględnieniem dobra małoletnich dzieci.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Niejako następstwem orzeczenia rozwodu jest konieczność przeprowadzenia podziału majątku wspólnego byłych małżonków. W sytuacji braku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, między małżonkami panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, który ustaje w momencie orzeczenia rozwodu. Wówczas niezbędnym jest dokonanie podziału majątku wspólnego stron, tak by możliwym było dokonanie fizycznego podziału majątku polegające np. na przyznaniu jednej ze Stron prawa własności nieruchomości z obowiązkiem spłaty drugiej strony. W postępowaniach o podział majątku reprezentujemy Klientów zarówno na etapie negocjacji pomiędzy byłymi małżonkami, jak i reprezentujemy w postępowaniach przez sądem, kiedy stronom nie udało się osiągnąć porozumienia, czy konieczne jest rozliczenie nakładów na majątek wspólny bądź osobisty. Specjalizujemy się również w skomplikowanych podziałach majątku, kiedy w skład majątku wspólnego byłych małżonków wchodzą np. prawa spółkowe.

SPRAWY DOTYCZĄCE DZIECI

W Kancelarii prowadzimy również sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, czy alimentów. Postępowania rodzinne, w których pojawiają się małoletnie dzieci są niezmiernie trudne, albowiem w takich sytuacjach nie możemy skupiać się jedynie na oczekiwaniach Klienta, ale i zadbać o to by nie ucierpiało dobro małoletnich. W sytuacji, gdy zagrożone jest dobro dziecka niezbędnym jest podjęcie przez adwokata niezwłocznych działań mających na celu zapewnienie dziecku należytej ochrony i bezpieczeństwa.

INNE SPRAWY RODZINNE

Zajmujemy się również postępowaniami o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa czy przysposobienie, jak i kwestiami dotyczącymi ubezwłasnowolnienia i ustanowienia opieki lub kurateli.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś!

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.