Nasze usługi prawne

W Kancelarii Adwokackiej OMP Legal wiemy, że każdy biznes jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

 

Nasze usługi obejmują:
• doradztwo w zakresie prawa handlowego i korporacyjnego,
• opracowywanie i negocjowanie umów,
• ochronę własności intelektualnej,
• windykację należności,
• reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej.

Hero
Więcej

Prawo spółek

Prawo spółek stanowi bardzo ważną dziedzinę prawa regulującą tworzenie, funkcjonowanie, a także likwidację spółek. W praktyce definiuje zasady działania i odpowiedzialności osób prowadzących biznes za pośrednictwem formy prawnej spółki.

Nasza Kancelaria Adwokacka z Wrocławia specjalizuje się w prawie spółek i oferuje klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie zakładania spółek, ich rejestracji, tworzenia umów spółek oraz przeprowadzania transakcji związanych z obrotem udziałami czy akcjami.

Zajmujemy się także doradztwem w zakresie działań związanych z restrukturyzacją spółek, ich przejęciami oraz fuzjami.

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych związanych z działalnością spółek, a także występujemy w ich imieniu przed innymi instytucjami oraz organami administracyjnymi.

Od lat pomagamy przedsiębiorcom prowadzić własny biznes zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, minimalizując ryzyko wystąpienia konfliktów z innymi podmiotami gospodarczymi oraz zapewniając bezpieczeństwo prawno-biznesowe.

Obsługa procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych

Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam świadczyć kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie umów budowlanych oraz wszelkich sporów i postępowań administracyjnych z nimi związanych. Nasi adwokaci pomagają w przygotowaniu i negocjowaniu umów budowlanych, a także w doradztwie prawnym na każdym etapie realizacji inwestycji. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacjach dotyczących sporów budowlanych.

W ramach naszych usług zajmujemy się między innymi sprawami związanymi z:

• niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy budowlanej,
• wadami budowlanymi,
• sporami z inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami i dostawcami,
• udziałem w postępowaniach przetargowych i administracyjnych,
• reprezentowaniem klientów w sporach o odszkodowania i naprawienie szkód wyrządzonych w trakcie realizacji inwestycji.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i znajdujemy optymalne rozwiązanie odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom klienta. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

 

Windykacja należności

Windykacja długu przez naszych specjalistów polega na podejmowaniu przez nich działań mających na celu odzyskanie zaległej płatności w imieniu wierzyciela. Proces windykacji rozpoczyna się od analizy sytuacji prawnej i finansowej dłużnika, co pozwala na stworzenie optymalnej strategii windykacyjnej. Następnie nasza Kancelaria sporządza wezwanie do zapłaty, które przesyłane jest do dłużnika w celu uzyskania dobrowolnej spłaty zadłużenia. W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika, przystępujemy do kolejnych etapów windykacji, w tym do negocjacji z dłużnikiem oraz do dochodzenia roszczeń przed sądem.

Pomagamy w odzyskiwaniu zaległych płatności zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

W ramach naszych usług w zakresie windykacji należności oferujemy:

• analizę sytuacji prawnej i finansowej dłużnika – dzięki temu jesteśmy w stanie zaplanować i wdrożyć najlepszą strategię windykacji,
• sporządzanie wezwań do zapłaty – posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu skutecznych i zgodnych z prawem wezwań do zapłaty, które zwiększają szanse na odzyskanie należności,
• negocjacje z dłużnikami – dzięki naszym umiejętnościom negocjacyjnym jesteśmy w stanie przekonać dłużnika do dobrowolnej zapłaty, co pozwala na uniknięcie kosztownego procesu sądowego,
• dochodzenie roszczeń przed sądami – nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji przed sądami we wszystkich etapach postępowania,
• windykację zagraniczną – oferujemy również pomoc w odzyskiwaniu należności od dłużników zagranicznych.

Zaufaj nam i pozwól odzyskać Twoją należność. Skontaktuj się z nami już dziś, a zapewnimy Ci pełne wsparcie i pomoc w procesie windykacji.

Prawo umów

W zakresie prawa umów oferujemy szeroki zakres usług, takich jak sporządzanie, analizowanie, interpretowanie i negocjowanie umów, a także reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych dotyczących zawartych przez nich kontraktów.

Dzięki naszej pomocy będziesz miał pewność, że podpisywana przez Ciebie umowa gwarantuje ochronę Twoich interesów, a także będziesz miał świadomość stopnia ewentualnego ryzyka z nią związanego. Pomożemy Ci w rozwiązaniu zawartego uprzednio kontraktu oraz dochodzeniu roszczeń z tytułu jego niewykonania lub nienależytego wykonania przez kontrahenta.

kobieta trzymająca pieniądze z windykacji

Odszkodowania i zadośćuczynienie

W ramach naszej praktyki zajmujemy się również dochodzeniem na rzecz naszych Klientów odszkodowań i zadośćuczynień związanych z wszelkiego rodzaju wypadkami, urazami, błędami medycznymi.

 

Postępowania sądowe i egzekucyjne

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami obu instancji, sądami lekarskimi, branżowymi, polubownymi, sądami administracyjnymi.

Doradzamy Klientom w sprawach ich zadłużeń zarówno prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych, reprezentujemy przed ZUS i US w sprawach dotyczących umorzeń, rozłożenia należności na raty.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.