Hero

Zapoznaj się z artykułami naszych specjalistów

Publikacje o tematyce prawnej nawiązujące do problemów, które dostrzegliśmy i spraw sądowych, które aktualnie prowadzimy.

Prawo cywilne
29 maja 2023

Tymczasowe aresztowanie

Na czym polega tymczasowe aresztowanie? Tymczasowe aresztowanie polega na pozbawieniu wolności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Jest to środek zapobiegawczy, który ma na celu zabezpieczenie...
Czytaj
Prawo cywilne
29 maja 2023

Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności

Na czym polega warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności? Warunkowe zawieszenie wykonania kary polega na tym, że orzeczona wobec skazanego kara nie jest wykonywana. Jednocześnie...
Czytaj
Prawo autorskie
22 maja 2023

Rejestracja znaku towarowego – po co w ogóle to robić?

W naszych poprzednich artykułach rozpatrywaliśmy rodzaje znaków znaków towarowych oraz możliwość rejestracji niekonwencjonalnych znaków towarowych, dziś natomiast odpowiemy sobie na pytania po co w ogóle...
Czytaj
Prawo autorskie
22 maja 2023

Czym jest niekonwencjonalny znak towarowy?

Prócz znaków „prostych” – konwencjonalnych takich jak nazwa, logo, zastrzec możemy niekonwencjonalny znak towarowy. Będzie to znak przestrzenny, kolor, znak pozycyjny, znak ruchomy, hologram i...
Czytaj
Prawo autorskie
19 maja 2023

Czym jest znak towarowy? Rodzaje znaków towarowych

Definicja znaku towarowego uregulowana została w art. 120 Prawa własności przemysłowej. Znakiem towarowym może być więc oznaczenie, które jednocześnie spełnia dwa poniższe warunki: nadaje się do odróżniania...
Czytaj
Prawo cywilne
19 maja 2023

Nakłady konkubenta na zakup nieruchomości

Czy nieformalny udział finansowy konkubenta w zakupie nieruchomości jest pożyczką? Stosunki zobowiązaniowe stanowią ważny element stosunków konkubenckich. O ile w stosunkach małżeńskich wszelkie spory związane z...
Czytaj
Prawo cywilne
19 maja 2023

Dane osobowe, czym są i na czym polega ich przetwarzanie?

Od kilku lat w Polsce jak i innych krajach UE obowiązują przepisy RODO, czyli unijnego rozporządzenia, które w sposób kompleksowy reguluje przetwarzanie danych osobowych i...
Czytaj
Prawo cywilne
5 sierpnia 2022

Prosta spółka akcyjna – odpowiedzialność za zobowiązania

Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez wspólników prostej spółki akcyjnej Prosta spółka akcyjna - zasady ponoszenia odpowiedzialności przez wspólników Prosta spółka akcyjna posiada odrębną osobowość prawną, czyli...
Czytaj
Prawo cywilne
5 sierpnia 2022

Spółka akcyjna – odpowiedzialność za zobowiązania

Spółka akcyjna - Zasada ogólna ponoszenia odpowiedzialności przez akcjonariuszy Spółka akcyjna ma osobowość prawną. W związku z tym to spółka odpowiada całym swoim majątkiem za...
Czytaj
Prawo cywilne
3 sierpnia 2022

Spółka z o.o. – odpowiedzialność za zobowiązania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez wspólników Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania w spółce? Czy spółka z o.o. ma osobowość prawną? Spółka...
Czytaj
Prawo cywilne
28 lipca 2022

Interes prawny do wytoczenia powództwa

Czy wspólnik w spółce z.o.o. ma interes prawny do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności umowy? Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku...
Czytaj
Prawo cywilne
22 lipca 2022

Opodatkowanie wynagrodzenia wspólnika spółki z o.o.

Czy w przypadku powtarzających się świadczeń niepieniężnych mamy do czynienia z opodatkowaniem wynagrodzenia wspólnika sp. z o.o.? Art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych statuuje możliwość zawarcia...
Czytaj
Prawo cywilne
20 lipca 2022

Spółka komandytowo-akcyjna – odpowiedzialność wspólników

Ogólne zasady odpowiedzialności wspólników - spółka komandytowo-akcyjna Co do zasady za zobowiązania spółka komandytowo-akcyjna odpowiada sama całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność wspólników jest subsydiarna i nie...
Czytaj
Prawo cywilne
20 lipca 2022

Spółka komandytowa – odpowiedzialność wspólników

Zasady ogólne odpowiedzialności za zobowiązania spółki Jakie zasady obowiązują w spółce komandytowej? Spółka komandytowa, jak każda spółka osobowa, ma podmiotowość prawną, czyli może być podmiotem...
Czytaj
Prawo cywilne
20 lipca 2022

Spółka partnerska -odpowiedzialność partnera

Spółka partnerska - ogólna zasada odpowiedzialności partnerów Partnerami w spółce partnerskiej mogą być jedynie osoby wykonujące wolny zawód. Do takich osób zaliczają się m.in. adwokaci,...
Czytaj
Prawo cywilne
19 lipca 2022

Spółka jawna – odpowiedzialność wspólników

Spółka jawna - czy wspólnik odpowiada za jej zobowiązania? Odpowiedzialność wspólnika w spółce jawnej uregulowana została w art.22 § 2 k.s.h. Zgodnie z treścią ww....
Czytaj
Prawo cywilne
11 lipca 2022

Obowiązek staranności dziennikarza, kiedy obowiązuje?

Zadania prasy i dziennikarzy Jednym z zasadniczych zadań prasy jest obowiązek prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk oraz obowiązek dziennikarza zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu...
Czytaj
Prawo cywilne
23 czerwca 2022

Dziedziczenie dostępu do danych cyfrowych

Konto na portalu społecznościowym, cyfrowe portfele, pliki w chmurze, a dziedziczenie dostępu Kiedy zamieszczamy posty na portalu społecznościowym, korespondujemy na czacie, zastanawiamy się „Co stanie...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Nieistniejąca uchwała na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Stan faktyczny W dniu 17 listopada 2015 r. Jan Kowalski udzielił Piotrowi Nowakowi pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania go na Zgromadzeniach Wspólników w Spółce Y, wykonywania...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Wolność wypowiedzi, a dobra osobiste

Pojęcie dóbr osobistych Dobra osobiste pojmować możemy w kategoriach obiektywnych jako wartości o charakterze niemajątkowym, ściśle związane z człowiekiem, decydujące o jego bycie. Jak również...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Rażąca niewdzięczność jako podstawa odwołania darowizny

Czym jest rażąca niewdzięczność? Zgodnie z treścią przepisu art. 898 § 1 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną

Forma zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych Umowa o świadczenie usług medycznych stanowi ofertę, o której mowa w art. 66 k.c. Podmiot leczniczy składa propozycję...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Stawki VAT dla producentów mebli

Jan Kowalski zajmuje się wytwarzaniem i instalacją mebli. W jaki sposób mógłby w swojej działalności korzystać z obniżonej stawki VAT, tj. stawki 8% zamiast 23%?...
Czytaj
Prawo cywilne
15 czerwca 2022

Pojazd zabytkowy i jego rejestracja

Pojazd zabytkowy Aby dany samochód został uznany za pojazd zabytkowy, musi on spełniać ustawowe przesłanki. Jak wskazuje art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23...
Czytaj
Prawo cywilne
30 kwietnia 2020

Kiedy jest właściwy czas na upadłość?

Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? W jednym z opublikowanych niedawno artykułów zgłębialiśmy tematykę subsydiarnej odpowiedzialności członka zarządu...
Czytaj
Prawo cywilne
30 kwietnia 2020

Rejestracja spółki przez internet vs u notariusza

Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet i u notariusza Wady i zalety różnych metod rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...
Czytaj
Prawo cywilne
28 kwietnia 2020

Subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu

Czym jest subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak wiadomo, popularność spółek kapitałowych spowodowana jest między innymi możliwością ograniczenia osobistej odpowiedzialności. Spółka...
Czytaj
Prawo cywilne
24 kwietnia 2020

Zasady opodatkowania spółek, jak uniknąć nieuniknionego?

Uniknąć nieuniknionego – zasady opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zwykło się mawiać, że podatki należą do nielicznych rzeczy na...
Czytaj
Prawo cywilne
15 kwietnia 2020

Elektroniczny paragon, czy jest możliwy?

W wyniku licznych zmian w przepisach prawa związanych z pandemią od 1 kwietnia 2020 r., wprowadzono możliwość wystawiania paragonów sprzedaży w formie elektronicznej. Zmiany te...
Czytaj
Prawo cywilne
14 kwietnia 2020

Wizerunek policjantów w sieci

Policjanci STRASZĄ karami za publikowanie filmów z interwencji funkcjonariuszy Sytuacja ostatnich tygodni pokazuje znaczący wzrost interwencji policjantów i wymierzania mandatów karnych. Każda interwencja policji powinna...
Czytaj
Prawo cywilne
3 kwietnia 2017

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z art. 299 § 1 KSH? W poprzednim artykule prezentowaliśmy zbiór istotnych elementów, o jakich nie należy zapominać rejestrując spółkę z...
Czytaj
Prawo cywilne
16 marca 2017

Rejestracja spółki z o.o. bez wzorca umowy

Rejestracja spółki z o.o. – pytania i odpowiedzi. Rejestracja bez wzorca umowy Zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) to proces, na który składają się...
Czytaj
Prawo cywilne
16 marca 2017

Cloud Computing

Cloud Computing. Wyznaczanie granic i standardów dla nowych technologii z punktu widzenia systemu prawa. Często bywa tak, że nie jesteśmy w stanie przyporządkować pewnych utartych...
Czytaj
Prawo autorskie
16 marca 2017

Młody artysta – poradnik z prawa autorskiego

Utwór muzyczny, wideogram, fonogram, czyli co w trawie piszczy i o czym wiedzieć powinien młody artysta Niewidomy w karty nie gra. Ta wydaje się oczywista...
Czytaj
Prawo cywilne
6 lipca 2016

Spory o domeny internetowe

Czy domeny internetowe najwyższego stopnia (.pl, .com.pl, .online) mają charakter odróżniający? Pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu dotyczy odpowiedzi na następujący problem prawny: Czy badając...
Czytaj
Prawo cywilne
1 lipca 2016

Prywatne koszty leczenia, czy są zwracane?

Prywatne koszty leczenia - problem ich zwrotu Praktyka działania firm ubezpieczeniowych w Polsce jednoznacznie pokazuje, że bardzo często firmy te nastawiają się wyłącznie na zysk....
Czytaj
Prawo cywilne
16 lutego 2016

Podatek dochodowy od nabycia akcji

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy należy go opłacić w przypadku nabycia nowych akcji lub podwyższenia wartości akcji już istniejących w spółce komandytowo-akcyjnej? Jeden z...
Czytaj
Prawo cywilne
11 lutego 2016

Jaki adres pozwanego powód ma napisać w pozwie?

Od pewnego czasu w naszej kancelarii dostajemy pytania od różnych osób, dotyczące tego: Czy pisząc pozew powód musi wskazać miejsce zamieszkania swojego przeciwnika (pozwanego), czy...
Czytaj
Prawo cywilne
1 października 2015

Działanie na szkodę wierzycieli – pytania i odpowiedzi

Na czym polega działanie na szkodę wierzycieli? W cyklu pytań i odpowiedzi przedstawiamy opis możliwej obrony przed zarzutem jaki jest działanie na szkodę wierzycieli z...
Czytaj
Prawo cywilne
3 grudnia 2013

Najem pojazdu zastępczego, a odpowiedzialność ubezpieczyciela

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku szkody całkowitej (najem pojazdu zastępczego) Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.11.2013 r. sygn. akt III CZP 76/13 porusza istotną kwestię...
Czytaj
Prawo cywilne
25 lutego 2013

Nowe części, co z odszkodowaniem?

Czy ubezpieczyciel ma prawo potrącać kwotę wypłacanego odszkodowania, jeżeli w samochodzie montujemy nowe części? Z doświadczeń i obserwacji naszej Kancelarii w obszarze funkcjonowania zakładów ubezpieczeń...
Czytaj
Prawo cywilne
25 lutego 2013

Zarząd kadłubowy

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 lipca 2012 r. Sygn. akt III CZP 40/12, rozstrzygnął istotny problem praktyczny, dotyczący funkcjonowania spółek oraz innych osób...
Czytaj

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.