Czym jest znak towarowy? Rodzaje znaków towarowych

Prawo autorskie
19 maja 2023
Hero
Więcej
Prawo własności przemysłowej. Czym jest znak towarowy?

Definicja znaku towarowego uregulowana została w art. 120 Prawa własności przemysłowej.

Znakiem towarowym może być więc oznaczenie, które jednocześnie spełnia dwa poniższe warunki:

 • nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz
 • jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie dokładnego przedmiotu ochrony.

Jakiego rodzaju znaki towarowego możemy zastrzec?

W ustawie Prawo własności przemysłowej mamy podany jedynie przykładowy katalog oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy. W szczególności są to:

 • wyraz, włącznie z nazwiskiem,
 • rysunek,
 • litera, cyfra,
 • kolor,
 • forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania,
 • dźwięk.

Czym charakteryzować się musi znak aby móc go zastrzec?

Aby znak towarowy mógł korzystać z ochrony musi posiadać właściwość odróżniająca.

Ocena istnienia zdolności odróżniającej oznaczenia polega na ustaleniu, czy potencjalny odbiorca towaru nim sygnowanego zapamięta je jako oznaczenie identyfikujące. Należy także zbadać, czy oznaczeniu temu nie będzie przypisana jakaś konkretna cecha odnosząca się do towaru. Jeżeli oznaczenie nie posiada w ogóle zdolności odróżniającej, nie może wówczas stanowić znaku towarowego, przez co niemożliwe jest uzyskanie jego ochrony.

Jakie znaki uznać możemy za nieodróżniające?

Za nieodróżniające znaki towarowe uznać należy, takie, które nie zawierają żadnych elementów „ własnych” wymyślonych przez twórcę. I tak np. nie możemy zastrzec np. nazwy „sok jabłkowy” bowiem jest to smak soku, którym posługuje się gro odbiorców, ale np. już słowo „Tymbark”, z takich właściwości korzysta.

Czym jest wtórna zdolność odróżniająca?

Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej następuje w momencie, gdy pewna znacząca grupa kupujących przyporządkowuje dane oznaczenie określonym towarom, czyli uznaje je za znak wyróżniający te towary na rynku [zob. wyrok NSA z dnia 14 lipca 2010 r., II GSK 703/09].

W uproszczeniu oznacza to, że w wyniku rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę oznaczenia w celu wskazania pochodzenia oznaczonych nim towarów pozwala takiemu znakowi korzystać z ochrony. Aby móc wykazać, że nasz znak nabył taką zdolność musielibyśmy udowodnić, że potencjalne grono odbiorców kojarzy nas produkt czy usługę właśnie z tym – potencjalnie niewyróżniającym się znakiem towarowym.

Jako przykłady możemy tu podać kolory – jak np. fioletowy kolor dla sieci komórkowej Play czy znaki opisowe jak np. Eurofirany, E-Obuwie.

Jeżeli nie wiecie czy znak towarowy, który chcecie zastrzec ma zdolność rejestrową, skorzystajcie z pomocy naszej Kancelarii!

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

  Adres e-mail*

  Telefon kontaktowy*

  Treść Twojego pytania*

  Ostatnie artykuły naszych specjalistów

  Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.