Rejestracja znaku towarowego – po co w ogóle to robić?

Prawo autorskie
22 maja 2023
Hero
Więcej
Prawo własności przemysłowej. rejestracja znaku towarowego po co w ogóle to robić?

W naszych poprzednich artykułach rozpatrywaliśmy rodzaje znaków znaków towarowych oraz możliwość rejestracji niekonwencjonalnych znaków towarowych, dziś natomiast odpowiemy sobie na pytania po co w ogóle potrzebna jest rejestracja znaku towarowego?

Wyobraźmy sobie taka sytuację, zakładamy restaurację, wymyślamy oryginalną nazwę projektujemy logo. Inwestujemy sporo pieniędzy w reklamę biznes się kręci. Aż tu nagle kilka ulic dalej otwiera się taka restauracja on takiej samej nazwie z bardzo podobnym logo.

I co teraz?

Jeżeli nie zarejestrowaliśmy znaku towarowego w UPRP możemy skorzystać z ochrony jaką dają przepisy prawa cywilnego i prawa ochrony konkurencji. Droga ta jednak jest żmudna i wymaga prowadzenia postępowania dowodowego w celu wykazania, że przysługuje nam prawo posługiwania się znakiem. Co więcej w oparciu o powyższe przepisy domagać się możemy ochrony jedynie na poziomie lokalnym, a nie ogólnopolskim.

Jeżeli jednak zarejestrowaliśmy znak chronią nas przepisy prawa przemysłowego. Rejestracja znaku towarowego daje wyłączne prawo posługiwania się nim i umieszczania go na swoich produktach. Zastrzeżony znak towarowy można m.in. sprzedawać, licencjonować lub zezwalać na używanie w ramach franczyzy. Jest to więc element składający się na majątek firmy. A co najważniejsze daje możliwość zatrzymania rejestracji znaków identycznych i zaprzestania pojawiających się naruszeń marki.

Mówiąc w skrócie, w sytuacji uzyskania takiego prawa nikt inny nie ma prawa posługiwać się zgłoszonym przez nas znakiem. Możemy więc bezpiecznie budować swoją renomę i pozycję na rynku.

Dzięki temu możemy ustrzec się przed takimi sytuacjami jak powyższa, a jeżeli ktoś naruszy nasze prawa możemy się skutecznie bronić.

Jak możemy się bronić w sytuacji naruszenia znaku towarowego?

W sytuacji naruszenia naszego znaku towarowego przysługuje nam cały wachlarz uprawnień. Począwszy od roszczenia o zaniechanie naruszeń, naprawienia szkody, jak i wydania bezprawnie uzyskanych korzyści.

Roszczenie o zaniechanie naruszeń jest roszczeniem o charakterze charakter obronnym. Polega na zakazaniu dalszego używania cudzego znaku towarowego z naruszeniem prawa. W sprawach sądowych o naruszenie znaku towarowego jest to najczęściej podnoszone roszczenie, bowiem najłatwiej je uzyskać – nie trzeba wykazywać winy, wystarczy wskazać, że istnieje uprawdopodobnione ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd.

Co więcej jeżeli sąd uzna, że doszło do naruszenia możemy domagać się zapłaty odpowiednich kwot o czym wskazuje roszczenie do naprawienia szkody.

Roszczenie naprawienia szkody

Roszczenie to można oprzeć na zasadach ogólnych prawa cywilnego jak i na żądaniu zapłaty stosownego wynagrodzenia. Jak również zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej.

W skrócie domagamy się takiej kwoty jaką ktoś inny płaci nam za korzystanie z naszego znaku towarowego (licencja) np. w formie franczyzy.

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści

Możemy również domagać się bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu korzystania z naszego znaku towarowego. Określenie konkretnej kwoty jest jednak nieco utrudnione, bowiem należy udowodnić że z uwagi na korzystanie z naszego znaku towarowego dany przedsiębiorca osiągnął konkretne korzyści.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

    Adres e-mail*

    Telefon kontaktowy*

    Treść Twojego pytania*

    Ostatnie artykuły naszych specjalistów

    Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.