Nakłady konkubenta na zakup nieruchomości

Prawo cywilne
19 maja 2023
Hero
Więcej
Nakłady konkubenta na zakup nieruchomości. Czy nieformalny udział finansowy konkubenta w zakupie nieruchomości jest pożyczką?

Czy nieformalny udział finansowy konkubenta w zakupie nieruchomości jest pożyczką?

Stosunki zobowiązaniowe stanowią ważny element stosunków konkubenckich. O ile w stosunkach małżeńskich wszelkie spory związane z podziałem zgromadzonego wspólnie majątku są prawnie uregulowane, o tyle w przypadku konkubinatu kwestie te są bardziej skomplikowane.

W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie czy nieformalny udział finansowy konkubenta – nakłady konkubenta na zakup nieruchomości są pożyczką?

Różnica pomiędzy stosunkami konkubenckimi a małżeńskimi

Nie od dziś wiadomo, że zabezpieczenie interesów, szczególnie majątkowych, na początku związku jest ostatnim elementem rozmyślań partnerów. Nie będziemy owijać w bawełnę, takie sytuacje są częste. Problem zaczyna się wówczas, gdy konkubenci się rozstają. Powstały w trakcie trwania związku partnerskiego majątek nie jest tożsamy z majątkiem wspólnym małżonków.

Jakbyśmy nie chcieli porównywać instytucji konkubinatu z małżeństwem, to i tak nigdy te instytucje nie będą sobie równe. I słusznie. Małżeństwo, jako pewnego rodzaju umowa pomiędzy dwojgiem ludzi, stwarza po ich stronie pewne prawa, jak i obowiązki. Oczywiście, to nie oznacza, że konkubinat nie ma żadnego znaczenia. Owszem, ma i coraz liczniejsze są sprawy sądowy w tym przedmiocie. Pomiędzy partnerami częstokrotnie powstają stosunki zobowiązaniowe na schemat tych małżeńskich, jednakże w odmiennej formie. I właśnie w niniejszym artykule przyjrzymy się przykładowi dotyczącemu zakupu nieruchomości przez partnerów. Z uwzględnieniem jednakże, iż wyłącznie jeden z nich jest „formalnym” jego właścicielem. Opisywany przykład miał finał w wielu sprawach sądowych, dlatego też warto znać stanowisko Sądów w tym przedmiocie.

Zakup nieruchomości przez jednego z konkubentem z udziałem finansowym drugiego partnera

Wyobraźmy sobie sytuację, w której konkubenci podejmują decyzję o nabyciu nieruchomości. Umowę podpisała wyłącznie konkubina – jako kupująca, natomiast konkubent uiścił zaliczkę z własnych środków. Pozostała część ceny została zapłacona przez konkubinę z uzyskanego przez nią kredytu bankowego. Partnerzy wspólnie przeprowadzili remont nieruchomości, ponosząc niezbędne koszty. W trakcie prac remontowych powstał pomiędzy nimi konflikt, którzy doprowadził do zakończenia ich związku partnerskiego. Konkubenci nie zawarli żadnej umowy dotyczącej środków wniesionych przez mężczyznę, uznając je za jego nakład we wspólnie nabyty majątek w postaci nieruchomości.

W tym miejscu każdemu z nas nasuwa się pytanie. Co stanie się z nieruchomością oraz środkami udzielonymi przez konkubenta na jej zakup?

Nakłady na majątek konkubenta i roszczenia o ich zwrot

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 26 lutego 2021 r., sygn. akt II CSKP 29/21, nie można domniemywać, aby pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ zakup nieruchomości i jej remont były wspólnym zamiarem stron, którego podłożem był ich związek konkubencki. To wspólne przedsięwzięcie nie determinuje elementów istotnych dla powstania stosunku pożyczki i nie można jej za takową uznać. Z samego faktu, iż stroną umowy nabycia nieruchomości była tylko konkubina, nie można wywodzić, że konkubent, dokonując nakładów stosunku konkubenckiego, pożyczał kobiecie środki finansowe do zakupu i remontu nieruchomości. Oznacza to, że w omawianym przykładzie mężczyzna dokonał nakładów na nieruchomość zakupioną „oficjalnie” przez partnerkę. Było to w ramach łączącego ich stosunku konkubenckiego. Mężczyzna dokonując nakładów na nieruchomość, której wyłącznym właścicielem jest jego była konkubina, można żądać zwrotu poczynionych nakładów, albowiem odniosła ona korzyść majątkową kosztem byłego partnera.

Jeżeli macie wątpliwości w jaki sposób rozliczyć majątek ze związku z konkubenckiego nie wahajcie się skorzystać z pomocy naszej Kancelarii!

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

    Adres e-mail*

    Telefon kontaktowy*

    Treść Twojego pytania*

    Ostatnie artykuły naszych specjalistów

    Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.