Prywatne koszty leczenia, czy są zwracane?

Prawo cywilne
1 lipca 2016
Hero
Więcej

Prywatne koszty leczenia – problem ich zwrotu

Praktyka działania firm ubezpieczeniowych w Polsce jednoznacznie pokazuje, że bardzo często firmy te nastawiają się wyłącznie na zysk. Wypłacane kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia zaniżają w stosunku do kwot, jakie później pokrzywdzeni otrzymują w sądach. Nasza Kancelaria widzi również inny problem, jaki towarzyszy osobom poszkodowanym. Jest to odmowa wypłaty pieniędzy za konkretne wydatki, jakie poszkodowani ponieśli w związku deliktem np. wypadkiem drogowym. Jedną z takich sytuacji zajął się Sąd Najwyższy, który w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego dnia 19 maja 2016 r. III CZP 63/15 miał odpowiedzieć na następujące pytanie:

Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości  skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?

Po przeprowadzeniu rozprawy w rozszerzonym składzie 7 sędziów Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że:

„Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).”

Podsumowanie

Jako Kancelaria Adwokacka z Wrocławia bardzo często spotykaliśmy się z tego typu sytuacjami w naszej codziennej praktyce. W pełni podzielamy pogląd Sądu Najwyższego. Tego typu działania niektórych firm ubezpieczeniowych należy uznać za niedozwolone i prawnie niedopuszczalne. Podobne stanowisko zajął również Rzecznik Ubezpieczonych. W swoim piśmie, wskazał, że uwzględnienie roszczenia poszkodowanego, skierowanego przeciwko zobowiązanemu do naprawienia szkody, o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia powinno być niezależne od tego, czy poszkodowany dysponuje odpowiednimi środkami własnymi na pokrycie wskazanych wyżej kosztów (nie można żądać od poszkodowanego, np. wykazania, iż znajduje się on w trudnej sytuacji majątkowej).

Bardzo istotnym argumentem jest to, że naprawienia szkody, które jest następstwem czynu niedozwolonego nie możemy uzależniać od ubezpieczenia zdrowotnego. Przy takich zależnościach osoby spoza systemu byłyby traktowane odmiennie. W istocie na wysoce preferencyjnych warunkach w stosunku do osób opłacających. Ubezpieczyciel powinien więc pokrywać również prywatne koszty leczenia.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

    Adres e-mail*

    Telefon kontaktowy*

    Treść Twojego pytania*

    Ostatnie artykuły naszych specjalistów

    Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.