Najem pojazdu zastępczego, a odpowiedzialność ubezpieczyciela

Prawo cywilne
3 grudnia 2013
Hero
Więcej

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku szkody całkowitej (najem pojazdu zastępczego)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.11.2013 r. sygn. akt III CZP 76/13 porusza istotną kwestię zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dotyczy ona wydatków poniesionych przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego. Zgodnie z tezą uchwały:

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).”

Tym samym dostrzeżono, że skoro „negatywnym następstwem majątkowym jest w tym wypadku utrata możliwości korzystania z rzeczy, a więc utrata uprawnienia stanowiącego atrybut prawa własności”, to w przypadku szkody likwidowanej w systemie tzw. szkody całkowitej sama wypłata odszkodowania (odpowiadającego wartości pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości pojazdu) owego negatywnego następstwa majątkowego nie niweluje. Wpłata odszkodowania sama w sobie nie uchyla bowiem po stronie poszkodowanego utraty możliwości korzystania z samochodu. Samochodu jakim dysponował przed zdarzeniem powodującym szkodę. Dlatego też zasadnym jest wyrównanie poszkodowanemu wydatków poniesionych na najem samochodu zastępczego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego.

Z doświadczenia naszej Kancelarii wynika, że do tej pory sądy niejednolicie traktowały tę kwestię. Zapadające w sprawach rozstrzygnięcia różniły się wieloma aspektami:

 • wysokością uznawanych przez sądy stawek najmu,
 • uznaniem danego okresu najmu za czas niezbędny do nabycia nowego pojazdu.

W świetle powziętej uchwały sądzimy, że wątpliwości te przesądzono na korzyść poszkodowanych.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

  Adres e-mail*

  Telefon kontaktowy*

  Treść Twojego pytania*

  Ostatnie artykuły naszych specjalistów

  Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.