Elektroniczny paragon, czy jest możliwy?

Prawo cywilne
15 kwietnia 2020
Hero
Więcej

W wyniku licznych zmian w przepisach prawa związanych z pandemią od 1 kwietnia 2020 r., wprowadzono możliwość wystawiania paragonów sprzedaży w formie elektronicznej. Zmiany te wprowadzono bez większego echa i pozostały prawie nie zauważone. Wynika to po części z tego, że społeczeństwo jest zajęte walką o przetrwanie, a po części z tego, że ilość przepisów jaka w ostatnim czasie ulega zmianie uniemożliwia ich bieżące śledzenie. Warto, aby pewne akcenty tych zmian omawiać i na nie wskazywać, ponieważ niektóre z nich mają wartość dodaną i ułatwią obrót gospodarczy, w szczególności w zakupach online. 

Przedmiotowe zmiany weszły na podstawie art. 32, USTAWA O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, który stanowi:

Art. 32 W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 111 w ust. 3a:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,, 1) wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

a) w postaci papierowej lub

b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony; „,

Kiedy można wystawić elektroniczny paragon?

A zatem paragon w formie elektronicznej będzie można wystawić w sytuacji gdy:

 • konsument musi wyrazić zgodę na taką formę wystawiania paragonu;
 • strony muszą też ustalić sposób przesyłania paragonu;
 • funkcjonalność dostępna jest wyłącznie względem użytkowników tzw. kas online.

Przedmiotowe zmiany należy ocenić pozytywnie. Paragony w formie elektronicznej będą łatwiejsze w przechowywaniu. Paragon dostarczony na adres e-mail, będzie można w łatwy sposób archiwizować. W potrzebnym momencie z łatwością będziemy również mogli go odnaleźć i wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. W tym momencie trwają prace nad rozporządzeniem wykonawczym, które nie zostało jeszcze dokładnie opracowane. Czekamy zatem na szczegółowy opis i wskazówki dotyczące procedur wprowadzenia do obrotu elektronicznych paragonów. Zespół naszej kancelarii na bieżąco śledzi wszelkie zmiany w tym zakresie.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

  Adres e-mail*

  Telefon kontaktowy*

  Treść Twojego pytania*

  Ostatnie artykuły naszych specjalistów

  Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.