Zdjęcie w tle

Zawarcie umowy o świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną

Forma zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych

Zawarcie umowy o świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie usług medycznych stanowi ofertę, o której mowa w art. 66 k.c. Podmiot leczniczy składa propozycję zawarcia umowy, a pacjent, np. poprzez rejestrację wizyty lub udzielenie wywiadu o swoim stanie zdrowia, przyjmuje ją w sposób konkludentny. Zgodnie z art. 66¹ k.c. oferta przedstawiona w formie elektronicznej powinna zostać niezwłocznie potwierdzona przez drugą stronę. Oznacza to, że w momencie przesłania stronie zainteresowanej oferty nie jest już ona wiążąca, jeśli pacjent niezwłocznie jej nie przyjmie. Dopiero w momencie przyjęcia oferty następuje zawarcie umowy. 

Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą elektroniczną?

Przepisy nie określają żadnej szczególnej formy zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych. Celowe jest jednak zawarcie umowy w formie pisemnej dla celów dowodowych. Zabezpiecza to interes stron i umożliwia szczegółowe określenie zakresu obowiązków.

Do zachowania formy pisemnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie (art. 78 k.c.) albo złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej (art. 78¹ k.c.). Należy jednak pamiętać, że zawarcie umowy nie oznacza automatycznej zgody na dokonanie zabiegu operacyjnego. Taką zgoda powinno się wyrazić odrębnie. 

Należy pamiętać, że w umowie o świadczenie usług medycznych podmiot leczniczy występuje zazwyczaj jako przedsiębiorca, a pacjent jako konsument, zatem zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku zawierania umów na odległość pacjent może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. 

Należy dojść do wniosku, iż można przesłać drogą elektroniczną ofertę świadczenia medycznego pacjentowi, który wyraził chęć zapoznania się z nią. Jednak umowę zawrzemy dopiero wówczas, kiedy pacjent niezwłocznie przyjmie przedstawioną mu ofertę. Dodatkowo może on odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni. 

Czy można uzależnić wykonanie umowy od zapłaty zadatku?

Zadatek stanowi umowne zastrzeżenie pełniące funkcję odszkodowawczą za niewykonanie zobowiązania. Polega na utracie określonej sumy pieniędzy przez stronę w przypadku, gdy nie wykona ona zawartej umowy.

W umowie możemy zawrzeć zapis, iż jej zawarcie uzależnimy od zapłaty zadatku. Zgodnie z art. 394 k.c., jeżeli strony nie zastrzegą inaczej, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może odstąpić od umowy przy jednoczesnym zachowaniu zadatku – bez wyznaczenia dodatkowego terminu. Jeśli natomiast sama przekazała zadatek, może żądać zapłaty sumy dwukrotnie wyższej aniżeli jego wartość.

Zatem jeśli umowa nie będzie zawierała odmiennych postanowień, to w razie odwołania konsultacji lekarskiej przez pacjenta lub braku pojawienia się na niej, zadatek nie zostanie zwrócony. W momencie odwołania konsultacji przez podmiot leczniczy, będzie on musiał zwrócić zadatek w podwójnej wysokości, chyba że strony uzgodniły inaczej. Gdy umowa zostanie wykonana zadatek jest wliczany na poczet uzgodnionej ceny.

W umowie można określić termin, w jakim strony będą mogły dokonać jej wypowiedzenia wraz ze zwrotem zadatku. Ponadto można okreslić sytuacje, w których strony będą mogły odstąpić od umowy wraz ze zwrotem zadatku. Umowa powinna zawierać zapis o terminie i formie zapłaty zadatku, a także zapis o jego zwrocie.

Należy pamiętać, że zgodnie z powołanym art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta pacjent, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni. W takim wypadku zadatek powinien zostać zwrócony.

Podsumowanie

Podsumowując, wskazać należy, że można uzależnić wykonanie umowy od zapłaty zadatku. Należy jednak wskazać termin zapłaty, numer konta, skutki niewpłacenia zadatku oraz okoliczności jego zwrotu. Niewpłacenie zadatku może skutkować wypowiedzeniem umowy. Zadatek można zatrzymać w razie upływu terminu na wypowiedzenie umowy wraz ze zwrotem wpłaconych środków lub w przypadku niepojawienia się pacjenta na zaplanowanej konsultacji medycznej. Wszystkie wspomniane kwestie, jak również skutki niewykonania zobowiązania przez podmiot leczniczy należy ująć w zapisie umowy, gdyż w przypadku nieuregulowania tej kwestii podmiot lecznicy będzie musiał zwrócić kwotę zadatku w podwójnej wysokości. Dodatkowo w razie odstąpienia od umowy przez pacjenta w terminie 14 dni zwrotowi podlega również zadatek.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś? Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

   Potrzebujesz pomocy prawnej?

   Zadzwoń na
   +48 536 888 161
   lub zostaw numer telefonu - oddzwonimy!


   Głośne sprawy

   Tak media piszą o sprawach, które prowadziliśmy

   Państwo w państwie – Jacek Wach

   11 stycznia 2015. Wracamy do sprawy Jacka Wacha, skazanego na dożywocie za zabójstwo Tomasza Sadowskiego. Sąd Najwyższy 21 listopada 2014 roku uchylił jego wyrok dożywocia i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Gdy w 1999 roku w Jeziorze Pluszne znaleziono poćwiartowane zwłoki, śledczy uznali, że to Tomasz Sadowski. Uznali także, że został zamordowany. Wyrok za zabójstwo usłyszał Jacek Wach, który od początku się nie przyznawał…

   Czytaj całość

   Pomylone ciała

   – To jest sytuacja z całą pewnością bez precedensu, sytuacja, której polski wymiar sprawiedliwości wcześniej nie odnotował – mówi Mateusz Martyniuk, rzecznik Prokuratury Generalnej.

   W kwietniu 1999 roku w Suwałkach zaginął Tomasz Sadowski. Policja przez długi czas nie mogła znaleźć mężczyzny, ale podejrzewała, że został zamordowany. Kiedy po 4 miesiącach w Jeziorze Pluszne znaleziono poćwiartowane zwłoki mężczyzny, uznano że jest to właśnie ciało Sadowskiego.

   Czytaj całość

   Sprawców morderstwa zdradził miłosny list?

   32-letni Stanisława F. zginął we wsi Sobota w nocy z 17 na 18 października 1991 roku. Jego zwłoki znalazła żona Ewa. Sprawę zgłosiła śledczym. Powiedziała, że doszło do napadu, którego mieli dokonać nieznani sprawcy.

   Prowadzone wówczas postępowanie nie dało odpowiedzi na pytanie, kto zabił mężczyznę. Sprawa została umorzona, a sprawcy pozostali na wolności. Do czasu, aż nad zabójstwem z 1991 roku pochylili się funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

   Czytaj całość

   Przełom w sprawie sprzed 18 lat. Wrobieni w morderstwo?

   – Liczymy się z tym, że nikt do tej pory nie podchodził do tego problemu od strony prawa cywilnego, ale uważamy, że ktoś musi pierwszy spróbować i udowodnić swoje racje w ten właśnie sposób – mówił TVP.info mecenas Jakub Orłowski, partner w kancelarii „Orłowski & Mikuliszyn”, która pozwała Roberta T. o pomówienie Marcina i Krzysztofa.

   Czytaj całość

   Precedens w polskim sądownictwie. W środę rusza proces

   Sąd Okręgowy w Olsztynie zaplanował na środę rozpoczęcie procesu Jacka Wacha, który przed laty mylnie został skazany na dożywocie. Wach, który po 15 latach wyszedł ostatnio z więzienia, ma się stawić w sądzie i – jak powiedział jego adwokat – „nie powinien blokować sprawy”.

   Czytaj całość

   Był skazany na dożywocie, został uniewinniony od zarzutu zabójstwa. Sąd: precedens dla polskiej kryminalistyki

   Bez udziału publiczności – jak tłumaczono, ze względów epidemicznych – odbywał się proces Jacka Wacha, ogłoszenie wyroku i jego uzasadnienie. Sąd Okręgowy w Olsztynie uniewinnił w czwartek mężczyznę od zarzutu zabójstwa, za co kilkanaście lat temu został on skazany na dożywocie. Sąd jednocześnie skazał Wacha na 10 lat więzienia za porwanie. Wyrok nie jest prawomocny.

   Czytaj całość

   Lampy warte 14 mln zł. Wrocławska spółka oszukała wojsko?

   Blisko 14 mln zł miało stracić Ministerstwo Obrony Narodowej na umowach zawieranych z wrocławską spółką produkującą lampy do radarów, w które wyposażona jest nasza armia. Zdaniem prokuratury firma sprzedawała resortowi obrony lampy wytworzone częściowo z używanych podzespołów, które przeznaczono do utylizacji. Pięć osób usłyszało w tej sprawie 14 zarzutów. Oskarżeni nie przyznają się do winy. – Te zarzuty nie mają kompletnie uzasadnienia – przekonywał dziś przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu Jan Z.

   Czytaj całość

   Kancelaria Adwokacka Orłowski Mikuliszyn Poks-Wielosik s.c.
   ul. Pawła Włodkowica 10/7, 50-072 Wrocław
   budynek Wall Street House
   NIP: 897 189 28 38

   Zobacz na mapach Google