Wypłata odprawy pracowniczej – kazus

Prawo rodzinne
3 grudnia 2013
Hero
Więcej

Pracodawca zmienił Pani X warunki płacy, proponując nowe. Ta propozycja w sposób istotny pogarszała warunki płacowe pracownika (w miejsce 3500 PLN zaproponowano 1200 PLN). Jako przyczynę wskazano wyłącznie zmianę zaszeregowania stanowiska w strukturach firmy. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wyłączną przyczyną wypowiedzenia Pani X warunków płacy były przyczyny ekonomiczne. Jeżeli, jak twierdzi pracownik na jej miejsce nikogo nie zatrudniono, tworzy to po stronie pracodawcy powinność wypłacenia odprawy w wysokości przewidzianej w art. 8 ustawy (1-miesięczne wynagrodzenie liczone jak ekwiwalent za urlop).

Z przedłożonych dokumentów uważam, iż żądanie zgłoszone przez pracownika jest zasadne. Roszczenia takie po myśli art. 291 § 1 KP przedawniają się z upływem 3 lat, a więc na obecną chwilę nie są jeszcze przedawnione. Odmawiając wypłaty tejże odprawy na pracodawcy ciążyłby obowiązek udowodnienia, że wypowiedziano pracownikowi warunki płacy także z innych przyczyn (lecz tych okoliczności w piśmie o wypowiedzeniu nie wskazano) oraz, że nie doszło do zmniejszenia zatrudnienia.

Reasumując w mojej ocenie, pracownik ma mocne podstawy dochodzenia żądanego świadczenia.

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś?

Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

    Adres e-mail*

    Telefon kontaktowy*

    Treść Twojego pytania*

    Ostatnie artykuły naszych specjalistów

    Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.